aug 192019
 

Sedan i maj så har jag som jag tidigare nämnt ett tyngdtäcke. Det har varit väldigt varmt och väldigt tungt nu under sommaren. Men nu, efter en incident involverande choklad så fick jag återgå till mitt tidigare täcke. Som jag inte ens känner av, det är som att sova med hopsydda fjädrar över mig.
Rätt skönt faktiskt, att kunna sparka med benen har jag saknat.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Since May I’ve, as I’ve mentioned, had a weighed blanket. It has been very warm and very heavy now during the summer. But now, after an incident involving chocolate, I had to return to my old duvet for a while. Which I don’t even feel, it’s like sleeping with feathers stitched together.
Kinda nice actually, I’ve missed being able to kick my legs around.

 Kommentera