• OMG-moments

    Mission complete

    Windows på Mac on mac
    Markus dator.

    För er som inte förstår vad detta ens betyder, jag nämner inga namn, men du vet nog vem du är.
    Jag kan ju bara säga att han använder Windows på sin dator. Han som sa ännu en gång att han aldrig skulle ha Windows igen.